Intervenció mural en la saleta d’entrada a l’Auditori / Sala d’Actes.