Estupefacció davant de tot plegat, davant de tot el que estranyament envolta
la quotidianitat. En aquest estat d’impotència davant l’estupor, deixo
anar pel boc gros tot allò que em ve de gust, lliurement, sense complexos,
d’una manera gairebé addictiva. Responc amb immediatesa a la perplexitat i allibero latents imatges directes. Curiosament, tot plegat, a la paret, agafa una certa coherència…

Després de vint anys pintant a l’estudi, el 2014 vaig començar la producció d’obra al carrer.

Visc i treballo a Barcelona. Compagino la producció artística amb la docència (Facultat d’Educació UB, Eina, UOC) i la recerca en art.

CV_cat

Amazed with every little thing that strangely surrounds daily life. With a  sensation of impotence in front of the stupor, I let  freely flow, without complex, everything that comes out, in an almost addictive way. I respond with immediateness to the perplexity releasing latent direct images. Curiously, placed in the wall, it seems to acquire a certain coherence…

After twenty years painting in the studio, in 2014 I began to produce artwork in the street.

I live and work in Barcelona.  I combine artistic production with university teaching (UB Faculty of Education, Eina, UOC) and the research in art.