Intervenció mural en el mur d’accés a la Ludoteca, amb participació dels infants.

efont_ludoteca_01_M efont_ludoteca_02_M efont_ludoteca_M