Mural sobre la persiana de Shangamani, a partir de la memòria arrelada al territori. L’actual taller de Shangamani (joeria, estampació i arts aplicades) antigament havia estat una bodega gallega.

Memòria de la intervenció.

Memòria del projecte.

efont_shangamani_01_M efont_shangamani_04_M efont_shangamani_03_M