Il·lustracions pels jocs descarregables del manual d’espanyol “Reporteros” de Difusión S.L. Imatges senzilles vectorials per un públic preadolescent.

figures_a figures_b figures_03 figures_02 figures_01